Nové publikace

Právě vychází nové vydání Cvičebnice-daňový systém ČR a Česká daňová soustava - soubory publikací a CD-ROMu

Využijte možnost procvičit svoji znalost daní na příkladech! Nejen pro uchazeče o zkoušku na daňového poradce je určen třídílný komplet Cvičebnice - daňový systém ČR a novinka Česká daňová soustava - obojí vč. CD-ROMu. 

17.09.2019 Publikace

Nepostradatelná pomůcka pro zkušené účetní i začátečníky: MáDáti – účetní a daňové vědomosti on-line!

Nabízíme nejobsáhlejší zdroj účetních a daňových vědomostí v ČR: podrobné účetní a daňové komentáře ke všem účtům účtové osnovy pro podnikatele, souvztažnosti, příklady, vztahy k výkazům, upozornění na chyby, schémata účtování, odkazy na právní úpravu atd. Nově rozšířeno o hesla z oblasti DPH!...

11.09.2019 Publikace

Průvodce ČÚS v návaznosti na rozpočtová pravidla a zákon o obcích 2019- nakupujte v našem e-shopu!

Pro všechny účetní na obci, které chtějí zdokonalit svoji práci, a také pro všechny daňové a účetní kanceláře, které se o obce a příspěvkové organizace starají nebo starat budou, je určena publikace ing. Pěvy Čoukové.

30.08.2019 Publikace

Novou publikaci Správní řád s poznámkami a judikaturou můžete zakoupit v našem e-shopu!

Nové vydání publikace podle právního stavu k 1. 7. 2019 reflektuje novelizace správního řádu a uvádí novou judikaturu.

21.08.2019 Publikace

Jak porozumět účetní závěrce? Vše potřebné naleznete v nové publikaci!

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu - podrobné seznámení s koncepcí, strukturou, analýzou všech účetních výkazů.

20.08.2019 Publikace