Aktuality

Nové publikace

Zákon o evidenci skutečných majitelů? S novou publikací získáte ucelený přehled!

Praktický komentář podle stavu k 1. 2. 2023 doplňuje množství příkladů, tabulek a grafických znázornění, získáte v něm srozumitelný výklad pro praxi! 

04.05.2023 Publikace

Nemáme druhou šanci udělat perfektní první dojem - nová publikace vám přináší stručná a jasná pravidla, jak psát rychle a srozumitelně

Ať už píšete zprávu pro nadřízeného, diplomovou práci, úřední sdělení, smlouvu nebo třeba obecní vyhlášku, pravidla přístupného psaní zaručí, že váš text bude čtivý, dobře čitelný a že ho budete mít rychle napsaný.

29.04.2023 Publikace

Vše o dani z příjmů! Právě vyšlo nové vydání meritum Daň z příjmů!

Využijte možnost nákupu nejnovější publikace k dani z příjmů: meritum Daň z příjmů 2023 - novinka v našem e-shopu!

25.04.2023 Publikace

Nejaktuálnější rozsudky, které naznačují směr vývoje rozhodování v daňových věcech, najdete v nové publikaci Daňová judikatura V. díl!

Judikáty NSS a Ústavního soudu ve věcech týkajících se správy daní, především daně z přidané hodnoty, daní z příjmů a procesních záležitostí při daňových kontrolách s důrazem a vztah k rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie. 

20.04.2023 Publikace

FKSP a jiné benefity - vše o problematice tvorby a čerpání sociální fondů a benefitů!

Většina organizací a firem využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů a různých benefitů. Publikace FKSP sociální fondy, benefity a jiná plnění Vám poskytne formou otázek a odpovědí ucelený přehled této problematiky. V prodeji také FKSP ve školách a dalších PO....

30.03.2023 Publikace