Nové publikace

Novinky, které zavedl zákoník práce - obsáhlý komentář s judikaturou

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší ucelený výklad všech změn doplněný bohatými citacemi z použitelné judikatury. Nově v našem e-shopu!...

26.08.2021 Publikace

Potkávají vás neuvěřitelné náhody nejen v daňových řízeních?

Jiří Dušek, penzionovaný daňový poradce, garant za Klub daňových poradců Vysočiny, je autorem řady odborných knih. Tentokrát ale předkládá odlišné téma Průvodce synchronicitou a synchronicita průvodcem - Jazyk neuvěřitelných náhod.

25.08.2021 Publikace

Novinka v e-shopu Daňové zákony a účetnictví k 30. 6. 2021

Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 30. 6. 2021 s paralelním vyznačením změn od 1. 7. 2021 jsou v prodeji!

17.08.2021 Publikace

Získejte praktické informace z oblasti AML!

Nová publikace "Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem" se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

12.08.2021 Publikace

Právě vyšlo: publikace shrnující důležité změny zákoníku práce

Zákoník práce – 2. aktualizované a přepracované vydání. Komentář s judikaturou podle stavu k 7. květnu 2021

28.07.2021 Publikace