Nové publikace

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 - praktická každodenní pomůcka

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Ze změn pro rok 2021 vybíráme: • zpětné uplatnění daňové ztráty, • změny související s vypočtením mzdy ze závislé činnosti, • působnost nově přijatých interpretac...

16.03.2021 Publikace

Potřebujete překonat nástrahy českého eGovernmentu?

Nová publikace Zákon o právu na digitální služby přináší ucelený výklad k předpisu, který do českého právního prostředí přináší skokový posun v digitalizaci úkonů (služeb), které státní správa provádí a které je teoreticky možné činit digitálně.

11.03.2021 Publikace

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech - nová kniha v našem e-shopu!

Zcela nová publikace obsahuje velké množství názorných příkladů postupů účtování, ukázky účetních metod, způsobů oceňování, postupů tvorby a použití opravných položek, postupů tvorby a použití rezerv, postupů odpisování dlouhodobého majetku a dalších.

11.03.2021 Publikace

Problematika DPH? Nová publikace DPH výklad s příklady je k dispozici v našem e-shopu!

Nechte se jednoduše provést daní z přidané hodnoty - právě vyšlo:  DPH výklad s příklady 2021.

04.03.2021 Publikace

Pro orientaci ve všech povinnostech práce mzdové účetní a personalisty využijete nové publikace v našem e-shopu!

Meritum Mzdy, Abeceda mzdové účetní a Abeceda personalisty vše podle platné legislativy pro rok 2021.

04.03.2021 Publikace