Zprávy z akcí

Gabriela Hrachovinová je novou předsedkyní International Fiscal Association (IFA ČR)

Místopředsedou byl zvolen Tomáš Urbášek, člen Prezidia Komory.  IFA ČR je především diskusní platforma, kde se potkávají názory daňových odborníků z různého spektra daňových povolání včetně daňových poradců, akademiků, úředníků daňové správy i daňových legislativců.

10.3.2023 Zprávy z akcí

Firma roku 2022 a Živnostník roku 2022 mají své vítěze

Komora daňových poradců ČR je odborným partnerem soutěže, které udělila i svoji záštitu. Za Komoru se slavnostního vyhlášení zúčastnili Petra Pospíšilová, prezidentka Komory, Michal Frankl, člen Prezidia, Edita Ševcovicová, náhradnice Prezidia, a Radek Neužil, tajemník Komory....

14.12.2022 Zprávy z akcí

Fotogalerie ze semináře pro nové DP a předávání osvědčení dne 28. 11. 2022

Seminář pro nové DP se konal v zasedací místnosti na Kozí 4, Brno a Slavnostní předávání osvědčení v Přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu v Brně.

29.11.2022 Zprávy z akcí

Fotogalerie ze setkání s předsedou Nejvyššího správního soudu, Karlem Šimkou

Dne 6. října 2022 byl hostem Setkání s osobností předseda Nejvyššího správního soudu, JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. Setkání moderoval Ing. Martin Tuček.

17.10.2022 Zprávy z akcí

Setkání s osobností Karlem Šimkou - fotogalerie

Předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. byl hostem setkání s osobností dne 6. 10. 2022. Rozhovor vedl Ing. Martin Tuček, bývalý prezident KDP ČR.

10.10.2022 Zprávy z akcí