Daňové novinky

Snížení sazby DPH u novin a časopisů z 15 % na 10 %

Dne 14.2.2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

15.02.2017 Daňové novinky

Den daňové svobody

Počet dnů, které letos budou daňoví poplatníci v České republice pracovat na odvod daní pro stát, se nezměnil. Podle společnosti Deloitte to bude, stejně jako v loňském roce 169 dnů, Den daňové svobody tak nastane 17. června.

08.02.2017 Daňové novinky

Nezapomeňte do konce ledna podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je do 31. ledna 2017.

25.01.2017 Daňové novinky

Daň z přidané hodnoty: obecný reverse charge

Z CFE’s Tax Top 5 key tax news of the week vybíráme informaci o návrhu na dočasné umožnění členským státům používat všeobecný reverse charge na všechna vnitrostátní plnění s hodnotou převyšující 10 000 EUR. 

24.01.2017 Daňové novinky

Komise navrhuje modernizaci pravidel DPH na podporu elektronického obchodu a on-line podnikání v EU

Z CFE’s Tax Top 5 key tax news of the week vybíráme informaci o opatřeních zaměřených na zlepšení prostředí v oblasti daně z přidané hodnoty pro podniky v EU zabývající se elektronickým obchodem.  

09.12.2016 Daňové novinky