Daňové novinky

Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

S účinností od 6.3.2017 se rozšiřuje výčet ospravedlnitelných důvodů pro prominutí pokuty.

07.03.2017 Daňové novinky

Daňové přiznání s plnou odpovědností zpracuje jen daňový poradce

Upozorňujeme daňové subjekty, že zpracování a podání daňového přiznání je daňovým poradenstvím ve smyslu zákona č. 523/1992 Sb. a tuto službu nejsou oprávněny poskytnout jiné profese. 

22.02.2017 Daňové novinky

Nezapomeňte podat přiznání k dani z příjmů za rok 2016!

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat přiznání za rok 2016 nejpozději do 3. dubna 2017.

22.02.2017 Daňové novinky

Daňový poradce je ze zákona pojištěn na daňové chyby

Daňový poradce je ze zákona pojištěn na škody, které případně způsobí svým chybným postupem v oblasti daní. 

15.02.2017 Daňové novinky

Snížení sazby DPH u novin a časopisů z 15 % na 10 %

Dne 14.2.2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

15.02.2017 Daňové novinky