Aktuality

Nové publikace

Obchodní závazky jasně a přehledně!

Pořiďte si publikaci "Meritum Obchodní závazky" a dozvíte se vše podstatné: srozumitelný výklad a řešení praktických otázek za pomoci řady příkladů a vzorů.

01.11.2021 Publikace

Novinka v našem e-shopu: „Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky“

Prodlení s plněním peněžitého dluhu je tématem živým a aktuálním. V nové publikaci praktického zaměření najdete výklad jednotlivých institutů (prodlení, úrok z prodlení, smluvní pokuta atd.), vše doplněno rozborem judikatury.

29.10.2021 Publikace

Úplné aktuální znění daňového řádu s podrobným komentářem

Nejnovější komentář k daňovému řádu včetně přehledu podstatných změn (právní stav publikace k 30. 4. 2021) - nakupujte v našem e-shopu!

05.10.2021 Publikace

Nepostradatelná pomůcka: MáDáti – účetní a daňové vědomosti on-line! Nyní s aktualizací k 1. 9. 2021

Nabízíme nejobsáhlejší zdroj účetních a daňových vědomostí v ČR - nyní v aktuálním stavu k 1. 9. 2021: podrobné účetní a daňové komentáře ke všem účtům účtové osnovy pro podnikatele, souvztažnosti, příklady, vztahy k výkazům, upozornění na chyby, schémata účtování, odkazy na právní úpravu atd. ...

29.09.2021 Publikace

Zákon o kontrole jasně a přehledně!

Výklad k jednotlivým ustanovením zákona včetně všech změn v nové publikaci podle stavu k 1. 7. 2021. Nakupujte u nás!

13.09.2021 Publikace