Nové publikace

Jak se vyvarovat chyb v účetnictví?

Odpověď naleznete v nové publikaci Nejčastější chyby a omyly účetních.

04.06.2019 Publikace

Problematika hmotného a nehmotného majetku v nové publikaci!

Potřebujete reagovat na složitou problematiku hmotného a nehmotného majetku? V nové publikaci je řešen široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem majetku.

31.05.2019 Publikace

Interpretace Národní účetní rady - nejucelenější zdroj informací pro odbornou veřejnost

Souhrn interpretací Národní účetní rady přímo od jejich autorů naleznete v nové publikaci!

15.05.2019 Publikace

Jak na daň z příjmů?

Nové vydání publikace MERITUM Daň z příjmů 2019 vás srozumitelným výkladem provede problematikou daně z příjmů fyzických i právnických osob vč. všech novinek platných od 1. 4. 2019.  

30.04.2019 Publikace

Problematika Mezinárodních standardů účetního výkaznictví/IFRS nejen teoreticky, ale zejména prakticky, v nové publikaci!

Kniha obsahuje množství řešených příkladů a případových studií, které vysvětlují požadavky IFRS a jejich aplikaci v podnikové praxi.  

23.04.2019 Publikace