Nové publikace

GDPR je stále aktuální téma. Nová publikace zabývající se touto problematikou je právě v prodeji!

V aplikační praxi obecného nařízení o ochraně osobních údajů se od počátku platnosti vyskytla řada problémů. Publikace Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Komentář přináší podrobný výklad se zohledněním zkušeností z prvních dvou let účinnosti GDPR.

19.12.2020 Publikace

Komunikujete se správními orgány? Tato publikace může být užitečným pomocníkem!

Nová publikace Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami obsahuje celkem 184 vzorů úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních postupech a v jejich různých stadiích - vše s možností stažení v editovatelné podobě.

09.12.2020 Publikace

Vše o DPH přehledně a na jednom místě - vyšlo 13. vydání publikace DPH s komentářem 2020/2021!

Jedinečná publikace, která nabízí čtenářům úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem a odkazy na související ustanovení. V knize jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu roku 2020 s vyznačenými změnami k 1. 1 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výk...

09.11.2020 Publikace

Potřebujete provést správním řádem? Praktický komentář právě v prodeji!

Renomovaní autoři Lukáš Potěšil, David Hejč, Filip Rigel  a David Marek vás provedou správním řádem nejen z hlediska právní úpravy a soudní judikatury, ale také v návaznosti na vlastní poznatky z aplikační praxe.

03.11.2020 Publikace

Nová publikace představuje praktické řešení situací vyskytujících se ve společnostech s r. o.

Publikace "Účetní a daňové případy řešené v s. r. o." předkládá běžné i sporadicky se vyskytující situce těchto společností. 

02.11.2020 Publikace