Slovensko-české fórum 2017

Přihlášení na konferenci

Ve spolupráci se Slovenskou komorou daňových poradců připravujeme 10. ročník Slovensko-českého fóra se zaměřením na aktuální témata z oblastí daně z příjmů a DPH. Můžete opět očekávat panelové diskuse k tématům za účasti soudců Nejvyššího správního soudu, zástupců Ministerstva financí a Finanční správy.

Daň z příjmů se zaměří na česko-slovenské manažerské modely:
– úvod do problematiky a pracovně-právní aspekty;
– ekonomické zaměstnávání, stálá provozovna, skutečné místo vedení – hledisko daně z příjmů fyzických osob, hledisko odvodu sociálního a zdravotního pojištění;
– skutečné místo vedení a stálá provozovna, daňová uznatelnost souvisejících nákladů, hledisko daně z příjmů právnických osob.

DPH
– česko–slovenské manažerské modely – DPH problémy;
– zamítnutí odpočítání DPH na základě údajného neprokázání dodání při případném porušení zákonných povinností subjektů na předcházejících stupních. Možnost zamítnutí odpočtu se současným uplatněním institutu ručení;
– p
ravidla uplatňování EU DPH legislativy SR /ČR, její uplatňování v praxi a právní vymahatelnosti jejího uplatňování v praxi.

Podrobný program naleznete ke stažení pod článkem.

Akce se uskuteční ve dnech 11. a 12. května 2017 v Bratislavě v hotelu NH Bratislava Gate One.

Novinky k akci najdete také na 

Kontakt:
Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 317


 

Název souboru Velikost
Program 682KB Stáhnout