Seminář k problematice zdaňování neziskového prostoru se uskuteční na jaře 2021

Rádi bychom Vás informovali, že seminář věnovaný zdaňování neziskového sektoru se uskuteční v náhradním termínu 9. dubna 2021 na Novotného lávce v Praze. Původní listopadový termín se vzhledem ke zpřísnění bezpečnostních opatření ruší.

Jako přednášející a diskutující odborníci vystoupí členové Sekce neziskové organizace KDP ČR Ing. Jaromír Adamec, Mgr. Karla Maderová Voltnerová, Ing. Petr Beránek, Ing. Pavel Lampa a Ing. Simona Pacáková. Okruhy témat budou vycházet jako každoročně z daňových, účetních ale i právních nejasností v neziskovém sektoru a je možno prozradit, že se například dotknou problematiky zakladatelských dokumentů, účtování a daně z příjmů u dotací, grantů a příspěvků, podlimitního technického zhodnocení, problematiky sledování finančních prostředků užitých na úhradu nákladů či oblasti partnerských smluv.

Registrace na seminář bude zahájena v prosinci 2020. Předběžní zájemci se mohou hlásit Marcele Vaňatkové, kancelář KDP ČR. E-mail: vanatkova@kdpcr.cz

Všechny zájemce o sektor neziskových organizací srdečně zveme.