Tiskové zprávy

Zákon, který měl zaměstnavatelům ulevit v platbě sociálního pojištění, výrazně zkomplikuje přijímání nových zaměstnanců

Senát schválil vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem. Odhlédneme-li od faktu, že je pomoc v rámci tohoto zákona nedostatečná, tak tato schválená norma skrytě a potichu výrazně zkomplikuje přijímání nových zaměstnanců všem zaměstnavatelům. ...

24.05.2020 Tiskové zprávy

V anketě Zákon roku 2019 zvítězily předpisy, které ulehčují život a práci podnikatelům i občanům

Vyjádření Komory daňových poradců k výsledkům ankety Zákon roku 2019.

30.04.2020 Tiskové zprávy

Upravená novela daňového řádu pomůže podnikatelům

Ministerstvo financí ČR upravilo návrh novely daňového řádu, ve kterém zohlednilo prakticky všechny připomínky, které k původnímu návrhu Komora vznesla.

27.04.2020 Tiskové zprávy

Schválená verze kompenzačního bonusu zohlednila zásadní koncepční připomínky Komory daňových poradců

Jsou zohledněny všechny zásadní připomínky, které Komora uplatnila a díky nimž na tento příspěvek dosáhli ti, kteří byli zasažení koronavirovou krizí a pro něž byl skutečně určen. 

08.04.2020 Tiskové zprávy

Komora podporuje upravený vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu, ve kterém uplatňuje své pozměňovací návrhy ve prospěch OSVČ

Našimi pozměňovacími návrhy jsou: Jasné deklarování, že kompenzační bonus je osvobozen od daně, tj. tyto částky by neměly vstupovat u OSVČ do vyměřovacích základů pro výpočet SP a ZP. Možnost podání žádosti i emailem, a to tak, že vyplněný a podepsaný formulář bude tvořit přílohu emailu....

07.04.2020 Tiskové zprávy