Tiskové zprávy

Komora vyhlašuje 1. 12. za „Den daňového poradenství“

Dne 1. 12. v roce 1992 nabyl účinnosti zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Od tohoto data se v roce 1992 začaly odvíjet všechny praktické aktivity, které vyústily v ustavení Komory daňových poradců ČR a vznik samostatné profese daňových poradců. Symbo...

1.12.2022 Tiskové zprávy

Noví daňoví poradci dnes převzali svá osvědčení

Daňoví poradci jsou bezesporu důležitým prvkem pro dobře fungující daňový systém. Díky své odbornosti jsou schopni vysvětlit svým klientům všechny souvislosti spojené s plněním daňových povinností. Za vedení Komory všem novým členům Komory daňových poradců srdečně blahopřejeme!...

28.11.2022 Tiskové zprávy

Valná hromada Komory daňových poradců ČR poprvé online

Minulý pátek se konala 30. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR. Touto Valnou hromadou jsme posunuli své hranice - poprvé v historii Komory se totiž uskutečnila online. 536 daňových poradců, kteří disponovali 700 hlasy, se registrovalo ke sledování průběhu Valné hromady z pohodlí ...

14.11.2022 Tiskové zprávy

Daňová problematika jde napříč obory

5. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci zná své vítěze. Blahopřejeme!

26.10.2022 Tiskové zprávy

Komora daňových poradců má nově zvolené vedení

Dnes se v prostorách paláce Žofín konala 29. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR. Mezi hlavní programové body patřila především volba nového Prezidia a členů Dozorčí a Disciplinární komise. Valné hromady se zúčastnilo 264 daňových poradců, kteří disponovali 695 hlasy....

12.11.2021 Tiskové zprávy