Tiskové zprávy

Zákon o daních z příjmů se od nového roku opět zkomplikoval. Komora na to reaguje.

Komora na tuto situaci reaguje a připravuje materiál, který by měl být v nejbližší době projednán s daňovou správou. Tím by mohly být vyjasněny základní výkladové otázky a sporné oblasti. 

09.01.2019 Tiskové zprávy

Změna lhůty pro podání daňového přiznání je pro státní správu i daňové poplatníky prospěšná

Komora podporuje pozměňovací návrh změny týkající se lhůt pro podání daňového přiznání.

14.12.2018 Tiskové zprávy

Komora podporuje pozměňovací návrhy, které zvýší stabilitu daňového prostředí

V souvislosti s projednáváním daňového balíčku 2019 se objevují mnohé pozměňovací návrhy. Komora podporuje takové, které vedou ke zjednodušení zdanění a zvýšení právní jistoty poplatníků.

12.12.2018 Tiskové zprávy

Osvědčení daňového poradce dnes převzali úspěšní uchazeči kvalifikačních zkoušek

Za vedení Komory všem novým členům Komory daňových poradců srdečně blahopřejeme!

06.12.2018 Tiskové zprávy

Premiér Babiš neplní svůj slib pravidelných jednání s profesními komorami

Komory vyzývají představitele státu i místních samospráv, aby s nimi úzce spolupracovali, aby lépe využívali odborný potenciál profesních komor.

05.12.2018 Tiskové zprávy