Tiskové zprávy

Valná hromada Komory daňových poradců ČR poprvé online

Minulý pátek se konala 30. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR. Touto Valnou hromadou jsme posunuli své hranice - poprvé v historii Komory se totiž uskutečnila online. 536 daňových poradců, kteří disponovali 700 hlasy, se registrovalo ke sledování průběhu Valné hromady z pohodlí ...

14.11.2022 Tiskové zprávy

Daňová problematika jde napříč obory

5. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci zná své vítěze. Blahopřejeme!

26.10.2022 Tiskové zprávy

Komora daňových poradců má nově zvolené vedení

Dnes se v prostorách paláce Žofín konala 29. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR. Mezi hlavní programové body patřila především volba nového Prezidia a členů Dozorčí a Disciplinární komise. Valné hromady se zúčastnilo 264 daňových poradců, kteří disponovali 695 hlasy....

12.11.2021 Tiskové zprávy

Soutěž o nejlepší diplomku zná své vítěze

Odborná hodnotící komise, ustanovená Prezidiem Komory, hodnotila jednotlivé práce na základě celé řady kritérií - invenčnost a argumentační přesvědčivost práce; soulad s profesí daňového poradce; využitelnost závěrů v praxi a míry dodržení nosného tématu. 

19.10.2021 Tiskové zprávy

Česko-německé daňové fórum, které se uskutečnilo v Plzni, potvrdilo, že osobní setkání lze stěží nahradit

Potvrdilo se, jak významnou roli v rámci stanovení správné výše daňové povinnosti poplatníka či zamezení dvojího zdanění hraje vzájemná osobní komunikace a výměna informací mezi finanční správou a daňovými poradci, a to nejen na národní ale i mezinárodní úrovni.

22.7.2021 Tiskové zprávy