Tiskové zprávy

Největší firemní daňové riziko aneb převodní ceny nejsou jen o cenách

Zákonná úprava pravidel pro převodní ceny není v českých zákonech zcela konkrétní a postupy se v praxi opírají o základní právní principy a mezinárodní doporučení. O to více je důležité hledat sjednocující aplikační praxi. 

17.10.2018 Tiskové zprávy

Legislativní aktivity profesních komor nelze považovat za lobbing

Komora daňových poradců v rámci připomínek k návrhům zákonů upravujících lobbing odmítla, aby v oblastech, které se týkají její pravomoci, podléhala nové regulaci lobbingu. 

10.10.2018 Tiskové zprávy

Soutěž o nejlepší diplomovou práci má své vítěze

Do 1. ročníku soutěže diplomových prací na daňové téma, kterou v březnu vyhlásila Komora daňových poradců ČR, se přihlásilo 15 studentů z 8 vysokých škol. Odborná hodnotící komise ustanovená Prezidiem Komory, vybrala tři vítězné práce. 

13.09.2018 Tiskové zprávy

70 úspěšných uchazečů o kvalifikační zkoušku rozšířilo řady daňových poradců

Tisková zpráva při příležitosti slavnostního předávání osvědčení novým daňovým poradců, kteří úspěšně zvládli náročné kvalifikační zkoušky.

31.05.2018 Tiskové zprávy

Komora daňových poradců slaví 25 let existence

Podívejte se na tiskovou zprávu při příležitosti 25. výročí existence Komory!

29.05.2018 Tiskové zprávy