Tiskové zprávy

Schválená verze kompenzačního bonusu zohlednila zásadní koncepční připomínky Komory daňových poradců

Jsou zohledněny všechny zásadní připomínky, které Komora uplatnila a díky nimž na tento příspěvek dosáhli ti, kteří byli zasažení koronavirovou krizí a pro něž byl skutečně určen. 

8.4.2020 Tiskové zprávy

Komora podporuje upravený vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu, ve kterém uplatňuje své pozměňovací návrhy ve prospěch OSVČ

Našimi pozměňovacími návrhy jsou: Jasné deklarování, že kompenzační bonus je osvobozen od daně, tj. tyto částky by neměly vstupovat u OSVČ do vyměřovacích základů pro výpočet SP a ZP. Možnost podání žádosti i emailem, a to tak, že vyplněný a podepsaný formulář bude tvořit přílohu emailu....

7.4.2020 Tiskové zprávy

Všechny návrhy na řešení současné krize je třeba diskutovat s odborníky na daně

Jedním z návrhů, který projedná Poslanecká sněmovna, je návrh, na základě kterého by v případě neplacení nájemného z bytů a nebytových prostor nemohla být pronajímatelem dána výpověď, pokud toto nájemné bude doplaceno ve stanoveném období. Problémem je, že bez ohledu na to, že pronajímatelé nedostano...

7.4.2020 Tiskové zprávy

Komora daňových poradců stojí v těžkých dobách na straně podnikatelů a občanů a pomáhá s řešením ekonomických a daňových důsledků ekonomické krize

Pozitivně hodnotíme, že vládou minulý týden schválený návrh podpory pro OSVČ, které byly zasaženy koronavirovou krizí, vzalo Ministerstvo financí zpět a umožnilo nám podílet se na jeho úpravě. Nová verze tak bude jednoduchá a umožní efektivně a rychle na podporu dosáhnout těm, kteří ji skutečně potřebuj...

6.4.2020 Tiskové zprávy

Zásadní změny v daňových předpisech by měly procházet standardním legislativním procesem

Po úvodním vyhodnocení předloženého komplexního pozměňovacího návrhu považujeme zvolené řešení v některých ohledech za problematické, které neodpovídá plně závěrům  nálezu Ústavního soudu.

29.1.2020 Tiskové zprávy