Aktuality

Tiskové zprávy

Soutěž o nejlepší daňovou diplomku potvrdila, že daně jsou problematika napříč obory

Odborná hodnotící komise, ustanovená Prezidiem Komory, hodnotila jednotlivé práce na základě celé řady kritérií - invenčnost a argumentační přesvědčivost práce; míra dopadu na daňové prostředí; soulad s profesí daňového poradce; využitelnost závěrů v praxi a míry dodržení nosného tématu. ...

29.10.2020 Tiskové zprávy

Kompenzační bonus nově a odložení EET. To jsou výsledky jednání, na kterých se aktivně podílíme!

Koncem minulého týdne se naši zástupci Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce daně z příjmu právnických osob, a Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správy daní a poplatků, podíleli na přípravě zákona zaměřeného na daňový bonus pro podnikatele postižené současnými krizovými opatřeními....

19.10.2020 Tiskové zprávy

Pozor na nekvalifikované poradce, stížnosti nespokojených klientů dokládají jejich nízkou kvalitu a obtížné řešení problémů

Pokud si nechá klient poradit nebo se zastoupit před finančním úřadem nekvalifikovaným poradcem, tedy někým jiným, než je u Komory řádně zapsaný daňový poradce, přijímá na sebe riziko, že ponese veškeré následky vyplývající z jeho rady. Následkem může být jak daňový doměrek, tak i související pokuta a penále...

04.08.2020 Tiskové zprávy

Senátní verze odstraňuje vážné nedostatky návrhu na prominutí odvodů sociálního pojištění

Včera Senát vrátil do Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona promíjejícího platbu sociálního pojištění hrazenou zaměstnavatelem z objemu mezd za měsíce červen až srpen 2020. Tento návrh nebyl předem konzultován se zástupci podnikatelů či profesními komorami, což se promítlo zněním s nejasným...

12.06.2020 Tiskové zprávy

Náměty Komory daňových poradců, které pomohou podnikatelům i občanům, byly zohledněny ve 3. liberačním balíčku

Jednou z úlev liberačního balíčku je prominutí všech sankcí v případě, kdy daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2019 bude podáno a daň bude uhrazena nejpozději do 18. 8. 2020. Za velmi důležité považujeme také prominutí  úroků z posečkané částky daně v období od 12.3. do 31.12. Na návrh Ko...

11.06.2020 Tiskové zprávy
Název souboru Velikost