Tiskové zprávy

Soutěž o nejlepší diplomku zná své vítěze

Odborná hodnotící komise, ustanovená Prezidiem Komory, hodnotila jednotlivé práce na základě celé řady kritérií - invenčnost a argumentační přesvědčivost práce; soulad s profesí daňového poradce; využitelnost závěrů v praxi a míry dodržení nosného tématu. 

19.10.2021 Tiskové zprávy

Česko-německé daňové fórum, které se uskutečnilo v Plzni, potvrdilo, že osobní setkání lze stěží nahradit

Potvrdilo se, jak významnou roli v rámci stanovení správné výše daňové povinnosti poplatníka či zamezení dvojího zdanění hraje vzájemná osobní komunikace a výměna informací mezi finanční správou a daňovými poradci, a to nejen na národní ale i mezinárodní úrovni.

22.7.2021 Tiskové zprávy

Profesní komory: Návrh novely zákona 106 výrazně zasáhne činnost komor. Ministerstvo vnitra navíc záměrně ignoruje odborná stanoviska

Novelu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tedy tzv. novelu informačního zákona, dnes projednává vláda. Ministerstvem vnitra navrhovaná úprava, by výrazně okleštila spektrum činností profesních komor, když je zařazuje mezi tzv. povinné subjekty s obecnou povinností p...

22.3.2021 Tiskové zprávy

Parlament odmítl snahu některých poslanců zneužívat nástroj legislativní nouze na protlačení nesouvisejících přílepků

Nejsme proti vlastnímu návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě ani jsme nepožadovali žádnou změnu jeho parametrů, ale musíme se ohradit proti způsobu schvalování jeho dvou přílepků, které neprošly standardním legislativním procesem a byly načteny až v průběh...

1.3.2021 Tiskové zprávy

Stát opět komplikuje zaměstnávání v ČR

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona umožňující vyplácet zaměstnancům v karanténě příspěvek až ve výši 370 Kč. Ačkoli nevylučujeme, že by návrh skutečně mohl přispět ke zvládnutí současné epidemické situace, nemůžeme pominout fakt, že k tomuto návrhu byly připojeny dva zcela neso...

16.2.2021 Tiskové zprávy