Aktuality

Tiskové zprávy

Pozor na nekvalifikované poradce, stížnosti nespokojených klientů dokládají jejich nízkou kvalitu a obtížné řešení problémů

Pokud si nechá klient poradit nebo se zastoupit před finančním úřadem nekvalifikovaným poradcem, tedy někým jiným, než je u Komory řádně zapsaný daňový poradce, přijímá na sebe riziko, že ponese veškeré následky vyplývající z jeho rady. Následkem může být jak daňový doměrek, tak i související pokuta a penále...

04.08.2020 Tiskové zprávy

Senátní verze odstraňuje vážné nedostatky návrhu na prominutí odvodů sociálního pojištění

Včera Senát vrátil do Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona promíjejícího platbu sociálního pojištění hrazenou zaměstnavatelem z objemu mezd za měsíce červen až srpen 2020. Tento návrh nebyl předem konzultován se zástupci podnikatelů či profesními komorami, což se promítlo zněním s nejasným...

12.06.2020 Tiskové zprávy

Náměty Komory daňových poradců, které pomohou podnikatelům i občanům, byly zohledněny ve 3. liberačním balíčku

Jednou z úlev liberačního balíčku je prominutí všech sankcí v případě, kdy daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2019 bude podáno a daň bude uhrazena nejpozději do 18. 8. 2020. Za velmi důležité považujeme také prominutí  úroků z posečkané částky daně v období od 12.3. do 31.12. Na návrh Ko...

11.06.2020 Tiskové zprávy

Nová verze návrhu zákona umožňujícího zpětné uplatnění daňové ztráty podnikatelům může pomoci v krizové situaci

Ministerstvo financí ČR přepracovalo původní verzi návrhu novely zákona o daních z příjmů. Podstata návrhu spočívá v tom, že pokud v krizovém roce 2020 dosáhne podnikatel daňovou ztrátu, bude mít nově možnost tuto ztrátu uplatnit zpětně v letech 2018 či 2019 prostřednictvím dodatečného daňového přiznán...

25.05.2020 Tiskové zprávy

Zákon, který měl zaměstnavatelům ulevit v platbě sociálního pojištění, výrazně zkomplikuje přijímání nových zaměstnanců

Senát schválil vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem. Odhlédneme-li od faktu, že je pomoc v rámci tohoto zákona nedostatečná, tak tato schválená norma skrytě a potichu výrazně zkomplikuje přijímání nových zaměstnanců všem zaměstnavatelům. ...

24.05.2020 Tiskové zprávy