Tiskové zprávy

Názor Komory na zjednodušení v oblasti daně z příjmu se potvrdil

Komora reaguje tiskovou zprávou na společnou schůzku se zástupci Ministerstva financí, Hospodářské komory a Svazu průmyslu, kde se mimo jiné diskutoval i nový zákon o dani z příjmu. Na setkání se potvrdil dlouhodobý názor Komory, že zjednodušení lze realizovat i bez nového zákona.

9.12.2019 Tiskové zprávy

Ústavní soud dal za pravdu léta uplatňované připomínce Komory

Komora daňových poradců již roky uplatňuje námitku, že není možné, aby obsah povinného formuláře k podávání daňového přiznání nebyl stanoven zákonným předpisem. Ve svém nálezu nám dal za pravdu Ústavní soud, který v zásadě argumentuje obdobně jako Komora.

28.11.2019 Tiskové zprávy

Noví daňoví poradci, kteří úspěšně zvládli náročné zkoušky, dnes převzali svá osvědčení z rukou zástupců Prezidia Komory

Za vedení Komory všem novým členům Komory daňových poradců srdečně blahopřejeme!

26.11.2019 Tiskové zprávy

27. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR

Fyzicky se Valné hromady zúčastnilo 257 daňových poradců, kteří disponovali 459 hlasy.

15.11.2019 Tiskové zprávy

Druhý ročník soutěže diplomových prací má své vítěze

Za vedení Komory všem vítězným studentům srdečně blahopřejeme!

16.9.2019 Tiskové zprávy