Tiskové zprávy

Náměty Komory daňových poradců, které pomohou podnikatelům i občanům, byly zohledněny ve 3. liberačním balíčku

Jednou z úlev liberačního balíčku je prominutí všech sankcí v případě, kdy daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2019 bude podáno a daň bude uhrazena nejpozději do 18. 8. 2020. Za velmi důležité považujeme také prominutí  úroků z posečkané částky daně v období od 12.3. do 31.12. Na návrh Ko...

11.6.2020 Tiskové zprávy

Nová verze návrhu zákona umožňujícího zpětné uplatnění daňové ztráty podnikatelům může pomoci v krizové situaci

Ministerstvo financí ČR přepracovalo původní verzi návrhu novely zákona o daních z příjmů. Podstata návrhu spočívá v tom, že pokud v krizovém roce 2020 dosáhne podnikatel daňovou ztrátu, bude mít nově možnost tuto ztrátu uplatnit zpětně v letech 2018 či 2019 prostřednictvím dodatečného daňového přiznán...

25.5.2020 Tiskové zprávy

Zákon, který měl zaměstnavatelům ulevit v platbě sociálního pojištění, výrazně zkomplikuje přijímání nových zaměstnanců

Senát schválil vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem. Odhlédneme-li od faktu, že je pomoc v rámci tohoto zákona nedostatečná, tak tato schválená norma skrytě a potichu výrazně zkomplikuje přijímání nových zaměstnanců všem zaměstnavatelům. ...

24.5.2020 Tiskové zprávy

V anketě Zákon roku 2019 zvítězily předpisy, které ulehčují život a práci podnikatelům i občanům

Vyjádření Komory daňových poradců k výsledkům ankety Zákon roku 2019.

30.4.2020 Tiskové zprávy

Upravená novela daňového řádu pomůže podnikatelům

Ministerstvo financí ČR upravilo návrh novely daňového řádu, ve kterém zohlednilo prakticky všechny připomínky, které k původnímu návrhu Komora vznesla.

27.4.2020 Tiskové zprávy