Aktuality

Tiskové zprávy

Všechny návrhy na řešení současné krize je třeba diskutovat s odborníky na daně

Jedním z návrhů, který projedná Poslanecká sněmovna, je návrh, na základě kterého by v případě neplacení nájemného z bytů a nebytových prostor nemohla být pronajímatelem dána výpověď, pokud toto nájemné bude doplaceno ve stanoveném období. Problémem je, že bez ohledu na to, že pronajímatelé nedostano...

07.04.2020 Tiskové zprávy

Komora daňových poradců stojí v těžkých dobách na straně podnikatelů a občanů a pomáhá s řešením ekonomických a daňových důsledků ekonomické krize

Pozitivně hodnotíme, že vládou minulý týden schválený návrh podpory pro OSVČ, které byly zasaženy koronavirovou krizí, vzalo Ministerstvo financí zpět a umožnilo nám podílet se na jeho úpravě. Nová verze tak bude jednoduchá a umožní efektivně a rychle na podporu dosáhnout těm, kteří ji skutečně potřebuj...

06.04.2020 Tiskové zprávy

Zásadní změny v daňových předpisech by měly procházet standardním legislativním procesem

Po úvodním vyhodnocení předloženého komplexního pozměňovacího návrhu považujeme zvolené řešení v některých ohledech za problematické, které neodpovídá plně závěrům  nálezu Ústavního soudu.

29.01.2020 Tiskové zprávy

Komora podporuje urychlení řízení před Nejvyšším správním soudem

Prodlužování délky řízení před Nejvyšším správním soudem je jednoznačně v rozporu se zájmy daňových subjektů, které se na správní soudy obrací s požadavky na ochranu jejich práv.

17.01.2020 Tiskové zprávy

Názor Komory na zjednodušení v oblasti daně z příjmu se potvrdil

Komora reaguje tiskovou zprávou na společnou schůzku se zástupci Ministerstva financí, Hospodářské komory a Svazu průmyslu, kde se mimo jiné diskutoval i nový zákon o dani z příjmu. Na setkání se potvrdil dlouhodobý názor Komory, že zjednodušení lze realizovat i bez nového zákona.

09.12.2019 Tiskové zprávy