Tiskové zprávy

Komora podporuje pozměňovací návrhy, které zvýší stabilitu daňového prostředí

V souvislosti s projednáváním daňového balíčku 2019 se objevují mnohé pozměňovací návrhy. Komora podporuje takové, které vedou ke zjednodušení zdanění a zvýšení právní jistoty poplatníků.

12.12.2018 Tiskové zprávy

Osvědčení daňového poradce dnes převzali úspěšní uchazeči kvalifikačních zkoušek

Za vedení Komory všem novým členům Komory daňových poradců srdečně blahopřejeme!

06.12.2018 Tiskové zprávy

Premiér Babiš neplní svůj slib pravidelných jednání s profesními komorami

Komory vyzývají představitele státu i místních samospráv, aby s nimi úzce spolupracovali, aby lépe využívali odborný potenciál profesních komor.

05.12.2018 Tiskové zprávy

Nový úřad korupci neodstraní

Komora daňových poradců zásadně nesouhlasí s návrhem zákona o ochraně oznamovatelů korupce. Nová pravidla nepovedou k zabránění korupčního jednání, ale pouze ke zvýšení administrativy pro zaměstnavatele a ke vzniku nových úřednických míst.

29.11.2018 Tiskové zprávy

Zdaňování v neziskovém sektoru aneb, kde končí zákon a začínají pochybnosti

Mnohá témata zdaňování v neziskovém sektoru nemají přímočará a jednoznačná řešení. Na problémy a nejednoznačnost řešení poukázal seminář, který pořádala Komora daňových poradců. 

26.11.2018 Tiskové zprávy