Tiskové zprávy

Přípravu nového zákona o účetnictví odborníci kvitují

Účetní a daňoví poradci společně se zástupci Ministerstva financí ČR diskutovali tento týden na konferenci s příhodným názvem "Nový zákon o účetnictví z první ruky" o změnách, který nový koncept přinese. Všichni se shodli na nezbytnosti nového předpisu, který bude reagovat na současné ekonomické prostř...

2.11.2023 Tiskové zprávy

Soutěž o nejlepší diplomovou práci na daňové téma má svého vítěze

Odborná hodnotící komise vybrala ve vzájemné shodě tři vítězné diplomové práce. Blahopřejeme Tomáši Cinkovi (VŠE v Praze), Veronice Kotlánové (VŠE v Praze) a Sáře Svobodové (UK)!

25.10.2023 Tiskové zprávy

72 nových daňových poradců převzalo svá osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců

Daňoví poradci jsou důležitým prvkem pro dobře fungující systém. Jsou povinně pojištěni na případné škody a mají ze zákona povinnost mlčenlivosti, což jsou velké výhody, které podnikatelé často nevnímají a mohou se tak zbytečně dostat do problémů.  Všem novým poradcům gratulujeme!...

5.6.2023 Tiskové zprávy

Daňový poradce je odborník

Po pěti letech jsme zopakovali průzkum mezi podnikateli a firmami zpracovaný nezávislou agenturou, který potvrdil, že daňový poradce pomáhá s řešením daňových povinností, je zárukou silné pozice při jednání s finanční správou a v konečném důsledku včasnými a správně zpracovanými podáními šetří fi...

23.3.2023 Tiskové zprávy

Společná tisková zpráva profesních komor zřízených zákonem

Profesní komory zřízené ze zákona jsou nevyužitou příležitostí k prosperitě Česka. Sdružují klíčové profesionály a jsou schopny nabízet řešení problémů, ladit mnohé detaily.

13.12.2022 Tiskové zprávy