12. ročník odborného semináře Národní účetní rady - PREZENČNĚ/ONLINE

Publikováno 25.11.2021
12. ročník odborného semináře Národní účetní rady  -  PREZENČNĚ/ONLINE

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou. Hlavním tématem letošního semináře bude upozornění na novinky a na časté chyby v účetnictví a zároveň doporučení, jak správně postupovat při řešení vybraných problémů v účetnictví, auditu a daních. Stejně jako i v minulých letech budou představeny nové interpretace účetních předpisů připravené Národní účetní radou v uplynulém roce.

Seminář se koná v pátek 3. prosince 2021 v době od 9:00 do 16:00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, kde se můžete účastnit prezenčně. Ze semináře bude zajištěn live stream pro zájemce o online účast.

 

Přihlásit se na seminář

 

Program

  800 - 900

Prezence

Přednášející

  900 - 915

 Zahájení semináře NÚR

  Ing. Petra Pospíšilová
  prezidentka KDP ČR a úřadující předsedkyně NÚR

  915 - 1000

 Novinky v daních a účetnictví

  Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D.
  náměstek ministryně financí pro daně a cla

  1000 - 1030

 

 Evidence skutečných majitelů – nové povinnosti (i sankce) jak pro auditory, daňové poradce a účetní tak i jejich klienty

 

  JUDr. Petr Čech, Ph.D. LL.M.
  odborný asistent na katedře obchodního práva  Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

 1030 - 1100

Přestávka

 

 Jak se vyvarovat chyb

 1100 - 1130

 Jak předcházet podvodům v účetnictví

  doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
  děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

 1130 - 1200

 Bilanční testy pro výplatu vlastního kapitálu dle zákona o obchodních korporacích

 doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
 katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze,
členka prezidia KDP ČR, partner TPA

 1200 - 1230

 Využitelnost výstupů vnitropodnikového účetnictví do daní a finančního účetnictví

  Ing. Zdeněk Urban
 vedoucí Sekce účetnictví KDP ČR

 1230 - 1400

Oběd

 

 Nové interpretace Národní účetní rady

 1400 - 1430

 Goodwill nebo oceňovací rozdíl k nabytému majetku?

 Ing. Alice Šrámková
 Komora certifikovaných účetních

 1430 - 1500

 Přijaté zálohy v cizí měně

 Ing. Libor Vašek, Ph.D.
 katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze, předseda Komory certifikovaných účetních

 1500 - 1530

 Zahajovací rozvaha

 Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
 katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze, první
viceprezident KA ČR

 1530 - 1600

 Diskuse

 1600

Závěr semináře